Үйл ажиллагаа

Урилга

2019-11-20
   Монгол Улсын Их Хурлаас Татварын ерөнхий хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан татварын журмын төслүүдийг шинэчлэн боловсруулаад байна. Дээрх журмын төслүүдэд иргэд, аж ...