Худалдан авах ажиллагаа

Худалдан авах ажиллагаа

2019-11-15
2019 онд Төв аймгийн татварын хэлтэс 5,000,000 төгрөгөөс  дээш худалдан авалт хийгээгүй болно.