Хүний нөөц

Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам, загвар батлах тухай

2019-11-15
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр            Дугаар 17                                Улаанбаатар хот ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ,...