Татварын алба - Хэвлэлийн хуудаснаа

ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ: ТАТВАРЫН АЛБАНД ХУРУУГАА УНШУУЛААД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛАА ХЭВЛҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ

2018-12-20
Орон сууцны болон сургалтын төлбөрийн хэмжээгээр татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх иргэдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалтад байгаа зарим баримт бичгийг "ХУР" системээс гаргах  /3-р баганад/ гэж тэмдэглэсэн байгааг та олж харсан болов уу. "ХУР" системээс гаргах гэд...