Бусад албан татварууд

ГАЛТ ЗЭВСГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

2021-12-10
                                                        ГАЛТ ЗЭВСГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ    1 дүгээр зүйл. Галт зэвсгийн ал...

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар

2018-12-15
АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧ Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчилж байгаа дараахь этгээд үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар төлөгч байна: өмчийн бүх төрөлд хамаарагдах компани, хоршоо, нөхөрлөл, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, байгууллага, тэдгээрийн төлөөлөгчи...

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар

2018-12-15
АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧ  Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл эзэмшиж буй хувь хүн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан татвар төлөгч байна. Дараахь автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд албан татвар ногдуулна бүх төрлийн ачааны автомашин автобус; с...

Галт зэвсгийн албан татвар

2018-12-15
ТАТВАР ТӨЛӨГЧ Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжид заасны дагуу галт зэвсэг эзэмшиж байгаа иргэн, хуулийн этгээд ТАТВАР НОГДУУЛАХ ЗҮЙЛ Хууль сахиулах албаны болон байлдааны /зэвсэгт хүчин, хил хамгаалах, тагнуулын байгууллагын/ зориулалттайгаас бусад галт зэв...

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр

2018-12-15
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль   Байгалийн ургамал Ус,рашааны нөөц Ой Ан амьтан   Татвар төлөгч МУ-н иргэн, гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн, хуулийн этгээд МУ-н иргэн, гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн, хуулийн этгээд ...

Агаарын бохирдлын төлбөр

2018-12-15
Агаарын бохирдлын төлбөр төлөгч  түүхий нүүрс олборлогч; органик уусгагчийг үйлдвэрлэгч; органик уусгагчийг импортлогч; автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл эзэмшигч; агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэр ашиглах зөвшөөрөл эзэмшигч; агаарт бохирдол гаргах эх үүсвэр...

Газрын төлбөр

2018-12-15
Газрын төлбөр төлөгч Газрын тухай хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу гэрээ байгуулан газрыг эзэмшиж, ашиглаж байгаа Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, газар ашиглаж байгаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газар, ...