Удирдлага

Дашдондогийн Мөнх-Учрал
Татварын Хэлтсийн  Дарга
 
Боловсрол
  • 1989-1998 Төв  аймаг Эрдэнэсант сумын ЕБД сургууль, Бүрэн дунд
  • 1998-2002 Шинжээч 21-р Нийгэм эдийн засгийн дээд сургууль, Эдийн засагч,социологич
Ажилласан байдал
  • 2003-2006 Сонгинохайрхан дүүргийн Татварын хэлтэс, Орон тооны бус байцаагч
  • 2006-2010 Сонгинохайрхан дүүргийн Татварын хэлтэс, Татварын улсын байцаагч
  • 2010-2015 Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтэс, Татварын улсын байцаагч
  • 2015-2016 Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтэс, Татварын улсын байцаагч
  • 2016-2019 Нийслэлийн татварын газар, Газрын дарга
  • 2019-2022 Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс, БТТХТ-н Тасгийн дарга
  • 2022 Төв Аймгийн Татварын Хэлтсийн Дарга