ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААХАРЛД.

2021/11/22
ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААХАРЛД.
Галт зэвсгийн албан татвар төлөгч дараах үүрэг хүлээнэ:
1. Өөрийн өмчлөлд байгаа галт зэвсгийг жил бүрийн 12 дугаар сарын 01-ний дотор цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж албан татварыг тогтоосон хугацаанд төлөх, эвдэрч ашиглагдахгүй болсон галт зэвсгийг зохих журмын дагуу бүртгэлээс хасуулах;
2. Галт зэвсгийг өвлөх, худалдан авах тохиолдолд тухайн галт зэвсгийг зохих журмын дагуу ажлын арван өдрийн дотор бүртгүүлж галт зэвсгийн гэрчилгээ авах;
3. Албан татвар төлөгч шилжин суурьшвал оршин сууж байсан газрын нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын бүртгэлээс хасуулан татварын тооцоо хийж шилжин очсон нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад Галт зэвсгийн албан татварын тухай хуулийн 5.1.2-т заасан хугацаанд буюу ажлын арван өдрийн дотор бүртгүүлэх.
ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААХАРЛД.  
Төв аймгийн Татварын хэлтэс Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх