Журмын төслийн хэлэлцүүлгийн II ээлжийн хөтөлбөр.

2019/11/19

  Татварын шинэ хуульд нийцүүлэн гаргах журмын төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэх хоёрдугаар ээлжийн хөтөлбөрийг танилцуулж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татварын шинэ хуульд нийцүүлэн гаргах журмын төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэх хоёрдугаар ээлжийн Татварын шинэ хуульд нийцүүлэн гаргах журмын төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэх хоёрдугаар ээлжийн хөтөлбөрийг танилцуулж байна. хөтөлбөрийг танилцуулж байна.

Журмын төслийн хэлэлцүүлгийн II ээлжийн хөтөлбөр.  
Төв аймгийн Татварын хэлтэс Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх