Цахимаар тодорхойлолт авах

2018/12/15

e-tax.mta.mn >>> Тодорхойлолт авах цэсээр орж холбогдох мэдээллээ бөглөөд хэвлэж авна. Энэхүү цахим хуудаснаас хэвлэж авсан тодорхойлолт нь QR кодтой байх бөгөөд Татварын албан ёсны тодорхойлолт мөн болно.

Цахимаар тодорхойлолт авах  
Төв аймгийн Татварын хэлтэс Facebook