Татварын албанд бүртгэлгүй иргэн тодорхойлолт авах

2018/12/14

Татварын албанд бүртгэлгүй иргэн өөрийн иргэний харьяаллын дагуу тухайн газрын татварын албандаа хандан тодорхойлолтоо гаргуулж авах боломжтой. Бүртгүүлэхээр очихдоо:

  • Иргэний цахим үнэмлэх, хуулбарын хамт
  • Тодорхойлолт авах хүсэлтээ бичиж хандана.
Татварын албанд бүртгэлгүй иргэн тодорхойлолт авах  
Төв аймгийн Татварын хэлтэс Facebook