Тоон гарын үсэг дахин авах

2018/12/14

Тоон гарын үсгээ гээсэн эсвэл эвдэрсэн тохиолдолд дахин авахдаа өмнө нь тоон гарын үсгийн гэрээ хийсэн хүн нь бичиг баримттайгаа харьяа татварын албан дээр ирж, дахин хуулж авах боломжтой.

Тоон гарын үсэг дахин авах  
Төв аймгийн Татварын хэлтэс Facebook